Brankári
Dominik
Korenčík
Adam
Prišč
Dominik
Slivka
Patrik
Prištiak
Záložníci
Bruno
Vojtek
Peter
Gunčaga
Jakub
Prištiak
Tadeáš
Brisuda
Obrancovia
Frank
Faktor
Tomáš
Petrek
Šimon
Potočár
Viliam
Hacek
Samuel
Zapletal
Útočníci
Martin
Griga
Matúš
Petrek
Dávid
Fedor